Regulamin sklepu

§ 1

Właścicielem i administratorem serwisu internetowego www.dobre-produkty.pl jest firma:

WYDAWNICTWO DOBRY DOM

ul. Litewska 10

35-302 Rzeszów

wpisana do rejestru czynnych płatników VAT – nr identyfikacji podatkowej, NIP: 8132857397 , Regon:180261784.

§ 2

www.prasaonline.pl zajmuje się sprzedażą czasopism i katalogów należących do WYDAWNICTWO DOBRY DOM . Zamówienie złożone w www.prasaonline.pl za pośrednictwem formularza elektronicznego, opłacone przelewem bankowym jest wiążącą umową pomiędzy Zamawiającym a Wydawnictwem.

Obowiązującą formą płatności jest przelew bankowy na konto Wydawnictwa na podstawie generowanej dla każdego zamówienia specyfikacji. Zamawiający na podany w zamówieniu adres e-mail otrzymuje potwierdzenie zamówienia. Żądanie otrzymania faktury VAT Zamawiający wyraża w treści formularza zamówienia.

Opłacone zamówienie natychmiast przekazywane jest bezpośrednio do realizacji. Termin realizacji zamówienia następuje zgodnie z trybem wydawniczym danego Tytułu.

§ 3

Ochrona Danych Osobowych

1. Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym jest WYDAWNICTWO DOBRY DOM, zwana dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ado@grupadobrydom.pl lub telefonując pod numer: +48 17 852 52 20.

2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest umowa pomiędzy Tobą a Administratorem, zwana dalej: „Umową”, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu i dla wykonania której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne.

3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.

4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.

5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych liczonych od dnia dostawy towaru oraz przez wymagany okres przechowywania dokumentacji księgowej.

6. Administrator przekaże Twoje dane następującym odbiorcom: firmy kurierskie/przewozowe, biuro księgowe.

7. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

8. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, sprzeciwu, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

9. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

§ 4

Rezygnacje

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku (Dz. U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późniejszymi zmianami), konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa lub umowę zakupu na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu dni, liczonym od dnia otrzymania przesyłki z towarem, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem art. 5 i 10 tej Ustawy.

§ 5

Reklamacje

Reklamacje dotyczące działalności serwisu internetowego www.prasaonline.pl, przedstawianej oferty i obsługi zamówień w zakresie wynikającym z obowiązków www.prasaonline.pl przyjmujemy w biurze:

WYDAWNICTWO DOBRY DOM

ul. W. Romańczuka 6

35-302 Rzeszów

Tel. 17-852-52-30

e-mail: prenumerata@grupadobrydom.pl

Wszystkie reklamacje są sprawdzane i rozpatrywane indywidualnie, z uwzględnieniem okoliczności wystąpienia ich powodu.

Sklep, niezwłocznie jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru) Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru.

§ 6

Zwroty

Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

Zwrot pieniędzy mający miejsce w przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od WYDAWNICTWO DOBRY DOM zamówienie nie może zostać przekazane do realizacji lub zrealizowane, albo wynikający z uwzględnionej rezygnacji lub reklamacji, zostanie dokonany natychmiast po weryfikacji zdarzenia i poinformowaniu Zamawiającego w sposób jeśli zamówienie było opłacone bankowym przelewem elektronicznym zwrot nastąpi bezpośrednio na konto, z którego dokonano wpłaty

Sklep, niezwłocznie jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru) Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru.

§ 7

Cała zawartość stron serwisu internetowego www.prasaonline.pl, w tym tekst, grafika, logo, ikony, zdjęcia, pliki dźwiękowe oraz oprogramowanie, stanowi własność administratora lub dostawców zawartości i jest chroniona przez polskie oraz międzynarodowe prawo autorskie.

§ 8

Kopiowanie i rozpowszechnianie elementów określonych w § 8 bez zgody autora jest zabronione. www.prasaonline.pl może być przeglądany, drukowany i archiwizowany wyłącznie w celach prywatnych, informacyjnych i niekomercyjnych z zachowaniem informacji o prawach autorskich.

§ 9

Zawartość oraz oprogramowanie wykorzystane w serwisie internetowym www.prasaonline.pl mogą być używane wyłącznie w celu realizacji zakupu. Wszelkie inne sposoby ich wykorzystania, łącznie z reprodukcją, modyfikacją, dystrybucją, transmisją, ponowną publikacją, pokazem lub prezentacją zawartości serwisu, są surowo zabronione.

§ 10

Nazwa www.prasaonline.pl, nie może być wykorzystywana w połączeniu z jakimkolwiek produktem lub usługą, które nie są używane w nawiązaniu do produktu lub usługi oferowanej przez www.prasaonline.pl lub są używane w zakresie, który mógłby spowodować wprowadzenie w błąd klientów, lub w jakikolwiek inny sposób, który tworzy niekorzystny wizerunek lub naraża dobre imię www.prasaonline.pl.

§ 11

W sprawach związanych z uzyskaniem zgody na wykorzystanie nazwy, logo lub materiałów publikowanych i dostępnych na stronach serwisu internetowego www.prasaonline.pl prosimy o kontakt z:
Wydawnictwo DOBRY DOM
ul. W. Romańczuka 6, 35-302 Rzeszów
tel. +48 17 852 52 20
NIP: 8132857397
Dane kontaktowe podane są w zakładce Kontakt.